ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Medische keuring rijbewijs

U vraagt bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) een rijbewijs aan of een verlenging van uw rijbewijs. In een aantal gevallen is daarvoor een medische keuring nodig.

Hoe zit het precies?

Als u een rijexamen wilt aanvragen, moet u altijd een Eigen Verklaring over uw gezondheid invullen. Wanneer u alle vragen op deze Eigen Verklaring met nee heeft beantwoord, is er geen medische keuring nodig.

Wanneer is er wel een medische keuring nodig?

  1. Uw rijbewijs verloopt op of na uw 70e jaar: u moet nu en bij iedere volgende vernieuwing uw medische geschiktheid laten beoordelen en door het CBR laten registreren. Is het CBR akkoord, dan krijgt u uw rijbewijs voor maximaal 5 jaar.
  2. U heeft op één of meer van de vragen op de Eigen Verklaring met ja geantwoord: u heeft een ziekte of handicap die uw rijvaardigheid zou kunnen beïnvloeden.
  3. U wilt een rijbewijs C of D verlengen of een chauffeurspas voor taxi's aanvragen.

U bent ouder dan 65 jaar. Wat moet u doen?

  • Bij het Loket Burgerzaken van de gemeente koopt u een Eigen verklaring met Geneeskundig verslag.
  • De Eigen verklaring vult u zelf in.
  • Een arts moet het Geneeskundig verslag invullen. Daarvoor is het nodig dat u een kleine keuring ondergaat. Voor deze keuring moet u betalen, vraag vooraf aan de keurend arts hoeveel u dat gaat kosten.

Rol van de huisarts

De meeste huisartsen zullen geen eigen patiënten keuren, maar hen verwijzen naar een onafhankelijke (huis)arts.  Dit om de bestaande vertrouwensrelatie met u niet te verstoren. U kunt aan uw huisarts vragen om het adres van een onafhankelijke arts.

U heeft op één of meer vragen op de Eigen Verklaring met ja geantwoord. Wat moet u verder doen?

Voeg, indien mogelijk, een brief bij met daarin een korte omschrijving van de medische problemen en wat u wel en niet kunt. Vermeld in de brief ook uw telefoonnummer.

Rol van de huisarts

Vraag aan uw huisarts op de Eigen Verklaring een aantekening te plaatsen waaruit de aard en de ernst van de gemelde aandoening blijkt. De huisarts kan hiervoor een vergoeding vragen.

U wilt een rijbewijs C of D verlengen of een chauffeurspas voor taxi's aanvragen. Wat moet u doen?

Sinds 2005 moeten houders van het rijbewijs C en D en houders van een chauffeurspas voor taxi's bij iedere verlenging een medische keuring ondergaan.

  • Bij uw gemeente koopt u een Eigen verklaring met Geneeskundig verslag.
  • De Eigen verklaring vult u zelf in.
  • Een arbo-arts moet het Geneeskundig verslag invullen. Daarvoor is het nodig dat u een rijbewijskeuring ondergaat. De arbo-arts heeft ervaring met chauffeurskeuringen voor het beroepsgoederenvervoer en het beroepspersonenvervoer. Neem contact op met de arbo-dienst van uw werkgever of met het CBR voor adressen van artsen die deze keuringen doen.

Rol van de huisarts

Uw huisarts mag deze keuring niet verrichten.

Hoe gaat het verder?

De Eigen Verklaring met de aantekening van uw huisarts, of de Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag van de keurend arts stuurt u op naar het CBR. Op grond hiervan kan de adviserend arts van het CBR eventueel een advies vragen aan een specialist, oogarts, neuroloog etc. Soms zal nog een nader onderzoek door een specialist nodig zijn. Dit krijgt u te horen van het CBR.

Let op: heeft u diabetes mellitus?

Dan geldt een bijzondere regeling, download: Diabetes mellitus en het rijbewijs, of neem contact op met het CBR.

Let op: aandoeningen waarvoor nader specialistisch onderzoek nodig is

Download: Verwijzing naar medisch specialist voor een overzicht van aandoeningen waarvoor (meestal) een nader specialistisch onderzoek nodig is.

Zoeken

Contact

www.cbr.nl
www.arnhem.nl
www.rijbewijs.nl

Gemeente Arnhem
Klant Contact Centrum
Koningstraat 38
6811 DG Arnhem
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
T. 0900 - 1809 

Intermezzo Medische Keuringen

 

Inloggen voor artsen

Wachtwoord vergeten?